Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy stomatologów w latach 2018 – 2020

DYREKTOR

WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ w Grudziądzu

ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) w powiązaniu z art. 146 ust 1, art. 147-150, 151 ust 1-5, art. 152,153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027z późn. zm.).

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy stomatologów w latach 2018 – 2020

Czytaj więcej: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy stomatologów w latach 2018 – 2020